Ing. Adriana Husovská

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Firma je registrována u MÚ Břeclav, č.j. MUBR 74809/2007 OŽÚ/ŽL

    Projektování se věnuji od roku 1993, samostatně od roku 2008.

Veškerá dokumentace je zpracována v elektronické podobě v cad programu.

Při zpracování projektu spolupracuji dle potřeby s:

architektem                                 www.miklin.cz/arch/

statikem                                       www.kurdik.cz

požárním specialistou

a dalšími nezbytnými profesemi ve fázi projektové přípravy.

Dále poskytuji inženýrské služby pro projednání projektové dokumentace v 

- územním řízení

- stavebním řízení